comunicats

El COAC convoca un concurs per a la redacció del document "Anàlisi i valoració de les actuacions necessàries als immobles del COAC"

Atenció pèrits! Aquest és un treball adequat a l'especialitat de molts de vosaltres, especialment aquells que teniu experiència en Technical Due Diligence, en maneig d'estris de mesura, i sabeu formar equips eficaços i multidisciplinars. 

Ampliació del termini per presentar els ITE redactats segons l’anterior Decret

En relació als informes ITE redactats segons l’anterior Decret (D.187/2010), actualment l'Agència de l’Habitatge de Catalunya només accepta la sol·licitud del Certificat d’Aptitud sempre i quan la data de la sol·licitud no sobrepassi en 1 mes la data de l’emissió del Certificat d’idoneïtat per part del Col·legi

Justícia reforça l'impuls de la mediació amb la signatura d'un nou conveni amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

El Departament de Justícia i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya han signat aquest matí un conveni amb l’objectiu d’impulsar i difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes

Novedades del Ministerio de Fomento. Boletín del Observatorio de Vivienda y Suelo y Atlas Digital de Áreas Urbanas

Desde la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento nos comunican que ya está disponible a través del portal en Internet del Ministerio de Fomento el Boletín estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo correspondiente al tercer trimestre de 2014, al que se puede acceder en formato PDF a través del siguiente enlace:

http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW027.

Así mismo, quien desee realizar observaciones y sugerencias al Boletín y valorar su contenido, puede hacerlo a través del siguiente enlace: http://goo.gl/f7Tb7c

 

Además, nos recuerdan que se encuentra disponible una nueva versión del Atlas Digital de las Áreas Urbanas, de acceso libre y gratuito, a través del enlace http://atlasau.fomento.gob.es/, que ofrece nuevas funcionalidades para obtener mapas, gráficos y tablas, y un acceso a los datos estadísticos más rápido e intuitivo.

Más información sobre las últimas novedades del Atlas en la siguiente nota de actualización:

Inscripcions i modificacions de dades a les llistes de Pèrits 2015

Tots els col·legiats que no siguin a les llistes de Pèrits per al 2014 i vulguin formar part de les Llistes per al 2015, i compleixin els requisits de la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, poden fer arribar la seva petició d’inscripció fins el proper 10 de desembre a les 15.00 h. 


Els col·legiats que ja siguin a les Llistes del 2014 no necessiten inscriure’s de nou, sinó que passaran automàticament a formar part de les llistes per al 2015 amb les mateixes dades i especialitats que tenien al 2014, llevat que vulguin o hagin de canviar dades o especialitats. En aquest cas, hauran de complimentar el mateix imprès i fer-lo arribar al COAC abans de la data esmentada.

Per a més informació sobre la convocatòria de les llistes de pèrits per al 2015, cliqueu aquí.