mediació

El Departament de Justícia obre a consulta pública prèvia la modificació del Codi civil de Catalunya per establir l’obligatorietat de la sessió informativa de mediació

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya i ha iniciat, així, els tràmits per establir l’obligatorietat de la sessió informativa de mediació en determinats conflictes familiars.

La mediación a la luz de la nueva Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

La nueva Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil incorpora pocos pero sensibles cambios procesales que afectan a la actividad mediadora