RESUMS DE PONENCIES I TALLERS- 1er. Congrés Estatal Interprofessional de Mediació

El comitè delegat per al seguiment del 1r Congrés Estatal Interprofessional de Mediació de Sabadell ha elaborat un resum del contingut que va ser exposat en ponències i tallers del Congrés per tal que tots els agrupats puguin estar-ne al corrent. 

A tots ells, Joan Boada, Lourdes Cabrero, Teresa Carbonell i Carlos Fernàndez Prat, moltes gràcies pel treball, la dedicació i generositat.

Llegir document