Ampliació del termini per presentar els ITE redactats segons l’anterior Decret

 
COAC logo gran.png
 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) ha informat el COAC que, davant la proximitat de finalització del termini (27-11-2015) per presentar a l’AHC les sol·licituds del Certificat d’Aptitud per als informes ITE redactats segons l’anterior Decret (D.187/2010):

-  Els col·legis podran admetre informes ITE ja redactats, amb data límit de 26 de maig de 2015,  fins el 27 de novembre de 2015.  Un cop registrat l’informe ITE, els col·legis disposen fins al  27 de desembre de 2015 per a emetre el Certificat d’idoneïtat dels mateixos. Tancat el registre, els col·legis informaran a l’AHC dels expedients registrats en procés de revisió.

-  Sol·licitud del Certificat d’Aptitud a l'AHC: amb posterioritat al 27 de novembre de 2015, l’AHC només acceptarà la sol·licitud sempre i quan la data de la sol·licitud no sobrepassi en 1 mes a la data de l’emissió del Certificat d’idoneïtat de l’informe ITE per part dels col·legis.

Val a dir que a principis d’octubre el COAC va fer una nota informativa en la qual es fixava el 31 d'octubre de 2015 com a data límit per presentar els informes ITE al COAC per tal de poder garantir l’emissió del Certificat d’idoneïtat, necessari per a la sol·licitud del Certificat d’Aptitud. Davant la informació aportada per l’AHC, aquestes dates han quedat ampliades en els terminis que expliquem en aquesta notícia.

Per accedir a la Nota Informativa de l'AHC, cliqueu aquí.