ITE

Ampliació del termini per presentar els ITE redactats segons l’anterior Decret

En relació als informes ITE redactats segons l’anterior Decret (D.187/2010), actualment l'Agència de l’Habitatge de Catalunya només accepta la sol·licitud del Certificat d’Aptitud sempre i quan la data de la sol·licitud no sobrepassi en 1 mes la data de l’emissió del Certificat d’idoneïtat per part del Col·legi

Aprobado el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana

El Consejo de Ministros ha aprobado el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que  incluye los contenidos de la Ley de Suelo de 2008 y los referidos al ámbito de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas procedentes de la Ley 8/2013.

Novetat: Projecte de Decret de les ITE's

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 7 d’agost, l’anunci d’informació pública del projecte de Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. El període d’al•legacions és obert fins al proper 19 de setembre.