notícies CoAC

Aprovació definitiva del Pla d’establiments turístics de Barcelona

El dia 6 de març es va publicar al BOP de Barcelona l’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'us turístic a la ciutat de Barcelona.

El COAC convoca un concurs per a la redacció del document "Anàlisi i valoració de les actuacions necessàries als immobles del COAC"

Atenció pèrits! Aquest és un treball adequat a l'especialitat de molts de vosaltres, especialment aquells que teniu experiència en Technical Due Diligence, en maneig d'estris de mesura, i sabeu formar equips eficaços i multidisciplinars. 

Ampliació del termini per presentar els ITE redactats segons l’anterior Decret

En relació als informes ITE redactats segons l’anterior Decret (D.187/2010), actualment l'Agència de l’Habitatge de Catalunya només accepta la sol·licitud del Certificat d’Aptitud sempre i quan la data de la sol·licitud no sobrepassi en 1 mes la data de l’emissió del Certificat d’idoneïtat per part del Col·legi

Justícia reforça l'impuls de la mediació amb la signatura d'un nou conveni amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

El Departament de Justícia i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya han signat aquest matí un conveni amb l’objectiu d’impulsar i difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes

Equiparación de titulaciones pre Bolonia. Comunicado del presidente el CSCAE

URGENTE:

Comunicado a todos los arquitectos sobre la aprobación del RD 967/2014 de equiparación de titulaciones pre Bolonia


Madrid, 26 de noviembre de 2014


Estimado/a compañero/a,

El BOE del pasado sábado 22 de noviembre de 2014 ha publicado el RD 967/2014 por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para determinar la correspondencia, entre otros, del título de arquitecto a los niveles establecidos por el marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES).

Este Real Decreto viene a resolver por fin la correspondencia de las titulaciones de Arquitectura denominadas coloquialmente Pre-Bolonia con el sistema MECES, reivindicación históricamente defendida por el CSCAE y que supone el reconocimiento del singular bagaje formativo del arquitecto español, con evidentes repercusiones en aspectos tan esenciales como las contrataciones y realización de servicios en el extranjero así como licitaciones y adjudicaciones en la Unión Europea.

El RD 967/2014 ha establecido que dicho procedimiento no requiere acto individual o petición por parte de los poseedores del título, sino que es una correspondencia al propio título como tal.

Aunque se fija un plazo máximo de resolución de seis meses, el CSCAE se mantendrá vigilante del cumplimiento de lo preceptuado en el Real Decreto e instará a la Dirección General de Política Universitaria, órgano competente para el inicio, instrucción y propuesta de resolución del procedimiento, a que estos plazos se agilicen en aquellas titulaciones, como es el caso del arquitecto, que cumplen automáticamente todos los requisitos requeridos y exigibles para su correspondencia al nivel 3 de Máster.

Creo que se trata de un éxito muy importante para la profesión y para los arquitectos que me complace compartir inmediatamente contigo.

Un fuerte abrazo,

Jordi Ludevid i Anglada

Presidente del CSCAE

OBERTA la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació a Catalunya

JA ÉS OBERTA la nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació a Catalunya 

El dia 18 d'agost de 2014 s'ha publicat al DOGC una nova convocatòria de subvencions per realitzar obres de rehabilitació en edificis d'habitatges, gràcies al Conveni que s'ha signat entre el Ministeri de Foment i les Comunitats Autònomes.

Podeu accedir des d'aquí a la publicació del DOGC i el formulari de sol·licitud

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis de l'Ajuntament de Barcelona

Us adjuntem en aquest pdf l'anunci del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, sobre convocatòria per la concessió de subvencions per la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona, per si us és d'interès.

Està previst que el dia 24 de juliol se celebri al Coac l'acte institucional de presentació del programa.

Podeu trobar també més informació aquí:  http://www.consorcihabitatgebcn.cat/