Aprovació definitiva del Pla d’establiments turístics de Barcelona

turistes.jpg

El 6 de març s'ha publicat al BOPB l’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT).

El Pla afecta als usos d’allotjament turístic (hotels, hotels-apartament, hostals, pensions, apartaments turístics), habitatges d’ús turístic, albergs de joventut i residències d’estudiants universitaris o no, públiques o privades. Contempla el manteniment per part de l’Ajuntament de Barcelona d’un Cens actualitzat d’aquest tipus d’establiments, que es pot trobar al web municipal.

El PEUAT deroga expressament el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a Barcelona, aprovat l'1 d'abril del 2016. També deroga les determinacions dels diferents plans especials i plans d’usos d’establiments de concurrència pública aprovats amb anterioritat en tot allò que regulen les activitats objecte del PEUAT, si bé segueixen sent d’aplicació en tot el que són condicions generals dels establiments, així com pel que fa a la compatibilitat amb altres tipus d’establiments o activitats.

A més a més, el PEUAT conté una disposició específicament destinada als habitatges turístics de Ciutat Vella, així com al sector de l’Estació de Sants.

Consulta el resum elaborat pel Servei de Suport Jurídic del COAC aquí.

Consulta el BOPB del 6 de març del 2017 aquí.