Estadístiques econòmiques generals i de construcció inici 2017

Posem a l'abast dels agrupats les noves edicions els Butlletins “Newsletter UP Economía” i “Newssheet UP Internacional”, que han estat transmesos des de la UAPFE-CSCAE, com a integrant d'Unió Professional, l'objectiu dels quals és apropar mensualment informació sobre les estadístiques, notícies i informes de caràcter econòmic emeses per organismes oficials que afecten al subsector de serveis professionals, i informar periòdicament, de forma breu i dinàmica , de les novetats en l'entorn professional internacional, respectivament. 

Us adjuntem també l'informe de conjuntura econòmica CEPCO corresponent al mes de febrer de 2017 elaborat per l'Associació Espanyola d'Associacions de Fabricants de Productes de la Construcció.