Barcelona

Aprovació definitiva del Pla d’establiments turístics de Barcelona

El dia 6 de març es va publicar al BOP de Barcelona l’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'us turístic a la ciutat de Barcelona.