OBERTA la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació a Catalunya

JA ÉS OBERTA la nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació a Catalunya 

El dia 18 d'agost de 2014 s'ha publicat al DOGC una nova convocatòria de subvencions per realitzar obres de rehabilitació en edificis d'habitatges, gràcies al Conveni que s'ha signat entre el Ministeri de Foment i les Comunitats Autònomes.

Podeu baixar-vos la publicació aquí

Podeu obtenir el formulari de sol.licitud d'ajut aquí

Podeu accedir a la web de la Generalitat que hi fa referència aquí
.
A grans trets, es tracta de subvencions destinades al finançament de les obres de rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’habitatges dirigides per la seva conservació, per a la millora de la qualitat i sostenibilitat i per realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.
.
Àmbit i Terminis
Tot Catalunya, excepte els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat, ja que els respectius Consorcis d’Habitatge tenen les pròpies convocatòries d’ajuts.
.
Els terminis de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària s’ inicia l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza segons els següents terminis:
.
- 1er termini de l’1 de setembre al 15 d’ octubre, ambdós inclosos. Convocatòria sense concurrència competitiva. Les sol·licituds es resoldran favorablement amb l'aportació de la documentació completa si compleixen els requisits. Només podran atorgar-se per obres no iniciades per accessibilitat i conservació de deficiències greus.

- 2n termini de l’1 de setembre al 14 de novembre, ambdós inclosos. Convocatòria amb concurrència competitiva. Les sol·licituds es resoldran d’acord amb l’ordre de priorització establert a les bases i amb l'aportació de la documentació completa.

En aquest document, elaborat per l'Agència de l'Habitatge, trobareu un resum de les característiques de la convocatòria. Veure el document.

Podeu accedir a la web del Col.legi per a més informació sobre les convocatòries a Barcelona i Àrea Metropolitana aquí