rehabilitació

Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

S'ha publicat al DOGC la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que introdueix una reforma en profunditat del règim de la propietat horitzontal i busca agilitar-ne el seu funcionament

EL PARLAMENT DE CATALUNYA APROVA LA LLEI D'ACCESSIBILITAT

El Parlament ha aprovat per unanimitat el projecte de llei d'accessibilitat que estableix les condicions mínimes per tal que els espais públics, els serveis, els transports i les comunicacions s'adaptin a les persones amb discapacitat.

OBERTA la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació a Catalunya

JA ÉS OBERTA la nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació a Catalunya 

El dia 18 d'agost de 2014 s'ha publicat al DOGC una nova convocatòria de subvencions per realitzar obres de rehabilitació en edificis d'habitatges, gràcies al Conveni que s'ha signat entre el Ministeri de Foment i les Comunitats Autònomes.

Podeu accedir des d'aquí a la publicació del DOGC i el formulari de sol·licitud

Novetat: Projecte de Decret de les ITE's

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 7 d’agost, l’anunci d’informació pública del projecte de Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. El període d’al•legacions és obert fins al proper 19 de setembre.

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis de l'Ajuntament de Barcelona

Us adjuntem en aquest pdf l'anunci del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, sobre convocatòria per la concessió de subvencions per la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona, per si us és d'interès.

Està previst que el dia 24 de juliol se celebri al Coac l'acte institucional de presentació del programa.

Podeu trobar també més informació aquí:  http://www.consorcihabitatgebcn.cat/