Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

Reforma del règim de la propietat horitzontal

LLEI 5/2015, del 13 de maig

Entrarà en vigor el dia 20 de juny de 2015.

S'ha publicat al DOGC la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que introdueix una reforma en profunditat del règim de la propietat horitzontal i busca agilitar-ne el seu funcionament,  per la qual cosa queda afectada la vigent organització.

La reforma afecta de manera significativa:

  • Supressió de primera i una segona convocatòria
  • Règim de comunicacions i requeriments
  • Criteri prevalent dels deutes dels propietaris amb la comunitat.
  • Aplicació de les noves tecnologies en l'àmbit del funcionament de les comunitats 
  • Acords nou règim de majories
  • Impugnació acords 
  • Introducció de la mediació com sistema de resolució de conflictes