Catalunya

CATALUNYA - NOVA LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i (...)

Publicada avui al DOGC la Llei 5/2017, del 28 de març* , l’article 192 de la qual preveu la possibilitat de  pròrroga o rehabilitació  fins al 31 de desembre de 2018 per les llicències d’obres paralitzades per la crisi

Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

S'ha publicat al DOGC la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que introdueix una reforma en profunditat del règim de la propietat horitzontal i busca agilitar-ne el seu funcionament

Ordre sobre els requisits mínims dels informes dels perits tercers en el procediment de taxació contradictòria per l’ATC

Dijous dia 15 de gener va sortir publicada al DOGC l’Ordre sobre els requisits mínims que han de tenir els informes dels perits tercers en el procediment de taxació contradictòria pels impostos gestionats per l’ATC

OBERTA la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació a Catalunya

JA ÉS OBERTA la nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació a Catalunya 

El dia 18 d'agost de 2014 s'ha publicat al DOGC una nova convocatòria de subvencions per realitzar obres de rehabilitació en edificis d'habitatges, gràcies al Conveni que s'ha signat entre el Ministeri de Foment i les Comunitats Autònomes.

Podeu accedir des d'aquí a la publicació del DOGC i el formulari de sol·licitud

Novetat: Projecte de Decret de les ITE's

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 7 d’agost, l’anunci d’informació pública del projecte de Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. El període d’al•legacions és obert fins al proper 19 de setembre.