Ja som AAEPFMC

Ahir, 22 de desembre de 2015, es va aprovar per unanimitat la modificació puntual del Reglament de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses.

L'aspecte més rellevant d'aquest modificació és la inclusió en el nom de l'Agrupació de l'especialitat de Mediadors, de manera que la denominació passa a ser Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC. 

Aquesta modificació havia segut aprovada per Assemblea de l'Agrupació al març de 2015, passada la primera lectura a l'Assemblea del COAC de la primavera de 2015, i finalment fou aprovada definitivament ahir pel màxim òrgan de govern del Col·legi.

La necessitat de la formació en mediació dels arquitectes va ser copsada per l'Agrupació i plantejada en el programa des de fa tres anys. Els arquitectes perits, pel seu contacte amb el conflicte, sovint es troben amb situacions en les quals veuen que, parlant, la solució evitaria llargs processos judicials. D'altra banda, l'estudi de les lleis referents a la Rehabilitació dels últims temps va fer evident la necessitat d'un professional que, a banda del seu coneixement tècnic, fos capaç de d'atendre les persones afectades per processos d'actuació urbanística de forma especialment qualificada, per tal d'emprendre'ls de forma efectiva i sana.

La iniciativa va tenir un molt bon acolliment per part del govern col·legial. 

L'any 2014 es va iniciar el primer itinerari formatiu de mediació juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, que va ser finalitzat per 38 arquitectes, ara ja també mediadors. 

Es preveu una segona edició d'aquest prostgrau, que durarà des del febrer fins al desembre de 2016.

El títol que s'adquireix seguint la formació de 180 hores és el de Diploma universitari de Postgrau en Mediació Professional en l'Àmbit de l'Arquitectura i l'Urbanisme  i habilita qui l'obté per formar part del registre de mediadors del Ministeri de Justícia i el del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.