15 HORES DE MEDIACIÓ

AL CONGRÉS D'ARQUITECTURA DEL COAC 2016

15 de novembre de 16:00 a 21:00

16 de novembre de 9:15 a 21:00

Sala d'actes del Col.legi d'Arquitectes. Plaça Nova. Barcelona

Comitè científic: Pere González Nebreda        Organització: Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAC

LES 15 HORES EN VÍDEO


Us presentem els relats que expliquen allò que va succeir a les 15 hores de mediació. 

A continuació, trobareu el vídeo amb l'aportació-resum a les Jornades de Síntesi del Congrés. 

Mantenim també en aquesta pàgina el programa i la informació de l'acte. 


ELS LÍMITS DE LA MEDIACIÓ

INTRODUCCIÓ, CONCEPTES I LÍMITS

BLOC 1

Relat a càrrec de Manel Sánchez Real, arquitecte DALF i mediador professional

Les 15 hores de Mediació organitzades per l’AAEPFMC en el marc del Congrés d’Arquitectura, es van organitzar en tres blocs. El primer desenvolupa les definicions de Mediació, dels seus conceptes bàsics i els seus límits des de l’expertesa de diferents ponents mediadors o de professionals de la Justícia implicats en la seva implantació en l’àmbit judicial que de retruc la fan visible per la societat.

En la presentació de la primera jornada de Mediació es va fer esment de la necessitat de polítiques públiques de suport a la Mediació com a eina de resolució de conflictes per la característica del mètode en el que són les parts i no un tercer els que acorden la solució. El mediador té la missió de crear l’espai, en el seu sentit més ampli, per a la possibilitat de l’acord.

La primera ponència desenvolupada per Jordi Palou mediador internacional va iniciar la seva intervenció fent esment de les arrels gregues de la paraula Arquitecte que significa l’habilitat de recórrer el camí de lo immaterial (idea) a lo concret i material (edifici). Aquesta reflexió em va fer pensar la nostre predisposició per la resolució de conflictes mitjançant la mediació. A continuació va descriure la piràmide relacional del conflicte, des de la Posició en el vèrtex superior (el què), els Interessos al mig (el perquè) i per últim a la base les Necessitats (el per què), recordant-nos que el conflicte és com un iceberg que la part visible és molt més petita que les qüestions que no s’expliciten al principi i que caldrà descobrir-les per poder facilitar que les parts arribin a un acord satisfactori. Va destacar les diferències entre l’arquitecte mediador de l’arquitecte pèrit en quan al diferent punt de vista en el conflicte. A mesura que avançava la ponència em venien a la memòria les classes del postgrau de Mediació organitzat per l’AAEPFMC que vaig fer in any i mig.

A continuació el magistrat Luis Aurelio González president del GEMME (Grup Europeu de Magistrats per la Mediació d’Espanya) ens va entusiasmar amb la seva eloqüència sobre la necessitat de desenvolupar la mediació intrajudicial, i també extrajudicial, seguint les directives europees i que els mediadors desitgem per no ser a la cua d’Europa en aquest àmbit. Països com Bulgària o Romania estan per davant de nosaltres en la seva implantació. Cal modificar, mitjançant l’educació i la informació, la cultura social de la venjança que ens porta als jutjats per a la resolució de conflictes.

Álvaro Cuesta i Ana Carrascosa, membres de diferent nivell del CGPJ, ens van explicar el seu convenciment de que la Mediació és una eina molt potent per la resolució de conflictes, per una banda, i les accions que desenvolupa el seu òrgan col·legiat per aconseguir la implantació de la Mediació en l’àmbit de la Justícia.

La següent intervenció va ser a càrrec de na Rosa Torre, Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya que com els anteriors ponents va explicar les accions realitzades en temes de Mediació.

L’última ponència va ser sens dubte la més interessant pels mediadors arquitectes. Ian Salisbury, arquitecte, mediador professional i representant i conseller del RIBA en la resolució de conflictes, amb la seva expressió, la seva modèstia i el seu posat tranquil estava definint sense paraules l’actitud d’un veritable mediador. A part de l’explicació d’alguns casos en els que ha intervingut que ens permetia conèixer la seva vàlua, va deixar conceptes clar com que no es pot promocionar la mediació com a sistema econòmic (barat), val el que resolt, i que per qüestions econòmiques, seguint les directius de Harvard, amb una jornada ha de ser suficient. Però el que més em va impressionar i agradar és la seva explicació de com arriba a ser mediador. Treballant com a arquitecte en un obra singular i davant d’un conflicte parlant amb les parts va aconseguir un acord. La companyia d’assegurances que va intervenir en el succés el va cridar posteriorment per que intervingués en un altre conflicte. A part de que això potser una senyal per a navegants, ens porta a la primera intervenció de la Jornada. La predisposició de les habilitats de l’arquitecte que amb l’actitud adequada pot esdevenir com un bon mediador.

Llàstima de la manca de temps en aquesta última intervenció que no ens va permetre establir un col·loqui per aprofundir en la seva expertesa que de ben segur ens ajudaria en les accions a realitzar per implantar la mediació en el nostre àmbit.


CONFLICT COMBAT

SOCIETAT SALUDABLE

GESTIÓ DE LA INCERTESA

METODOLOGIES

BLOC 2 I 3

Relat a càrrec de Manel Sánchez Real, arquitecte DALF i  mediador professional

El segon bloc de les 15 hores de Mediació organitzades per l’AAEPFMC en el marc del Congrés d’Arquitectura, desenvolupa, de la mà de la Cambra de Comerç de Barcelona, l’anàlisi de quina opció prendre respecte a la resolució de conflictes, en aquest cas, en referència a l’empresa, però que és aplicable a altres àmbits.

La primera ponència desenvolupada per Xavier Corones, secretari general de la Cambra de Comerç de Barcelona que va desenvolupar la necessitat de recerca de l’eficiència en l’eficàcia de la resolució de conflictes tant important a l’àmbit de l’empresa.

A continuació i sota la direcció de la mediadora de la Cambra, Natàlia Ferré, i amb la col·laboració d’un grup de mediadors arquitectes, es va organitzar un taller que tenia per objectiu escollir el sistema de resolució d’un conflicte entre dues empreses que segons el cas plantejat eren del ram de l’automòbil.

Els assistents a la jornada es van dividir en tres grups per tal de que fessin l’anàlisi de la solució del conflicte, un des de la vesant judicial,altre des de l’arbitratge i el tercer des de la Mediació. Per concretar i poder comparar els resultats de les deliberacions, es va entregar un llistat de preguntes a respondre amb petites modificacions per adequar-les a cadascun dels mètodes.

Com a membre de l’equip de col·laboradors vaig gaudir de la riquesa dels arguments en les diferents deliberacions dels grups. Per últim es va procedir a comparar les respostes reflexionades per els grups. La conclusió final és que abans de prendre una decisió en el procediment a utilitzar en la resolució del conflicte cal fer l’anàlisi de riscos que comporta cadascun dels procediments. El més eficient és el que utilitza només el recursos necessaris. En el cas del taller, la mediació era la solució que controlava millor les despeses i tenia un impacte menys negatiu en la viabilitat del negoci. En la documentació facilitada a mode de conclusió hi havia una frase de Peter F. Drucker, considerat el més gran filòsof de l’administració empresarial del segle XX, que deia, “L’excel·lència d’un líder es mesura per la seva capacitat per transformar els problemes en solucions”.

L’última ponència del bloc 2, va ser a càrrec de Yolanda Muñoz de la Fundació Gizagune que ens va explicar les seves experiències en mediació comunitària mitjançant la col·laboració amb diferents ajuntaments del País Basc. La importància de l’anàlisi del conflicte i, en aquest cas, la interdependència dels diferents àmbits de l’administració municipal a coordinar, són els trets específics de la resolució positiva del conflicte.

El bloc 3 va començar amb una nova ponència de Yolanda Muñoz en aquest cas sobre les experiències en programes de mediació urbanística per Ajuntaments. En aquest cas la reflexió portava a que la mediació no és el tot en quan a procediment en la resolució d’alguns conflictes. Ens va recordar com fer el diagnòstic del conflicte seguint es directius de les tres “P’s” de John Paul Lederach, Persones, Procés i Problema.

La jornada va continuar amb el relat de la Silvia Cópulo de la seva experiència recent als Estats Units en les votacions per a l’elecció de nou president. La seva aportació va ser com des de l’anàlisi de les xarxes socials es pot conèixer amb poca incertesa el resultat de les eleccions a president dels Estats Units.

La ponència de Teresa Anguera sobre com gestionar la incertesa mitjançant la metodologia observacional amb bases de dades analitzades per mitjans informàtics, penso que era per experts en la matèria.

Com al final del bloc 1, amb el temps pràcticament exhaurit, van tenir altre de les millor intervencions de les jornades. Carlos Giménez Romero des de la seva ponència Societat saludable i participació ciutadana ens va donar una lliçó de com afrontar la participació ciutadana de veritat amb l’objectiu de millorar les interrelacions de les persones en la solució de conflictes i també en la seva metodologia anava inclosa la prevenció dels mateixos. El seu principi de primer parlem per a que ens puguem conèixer, esdevé la eina bàsica per l’inici de la implantació dels seus mètodes. De nou una llàstima la manca de temps.

Potser és necessari que l’agrupació comenci a pensar en la reedició d’unes jornades amb aquesta temàtica donat l’èxit obtingut. No es una apreciació personals aquesta afirmació, és fruit de les diferents felicitacions rebudes dels assistents, tant d’arquitectes que no formen part del grup de mediadors com de advocades que van venir directament a expressar-me les seves felicitacions.

Com a mediador arquitecte vull donar les gràcies a l’AAEPFMC en conjunt i en especial a l’Anna Fabregat com a presidenta, a Pere G. Nebreda com a comissari del Congrés i a Mar Garcia capó al front d’un equip que han fet possibles aquestes jornades fantàstiques.


APORTACIÓ A LES JORNADES DE SÍNTESI DEL CONGRÉS


EL PROGRAMA

Durant un dia i mig, i estructurat en tres blocs, s'explicaran conceptes, es reflexionarà sobre els límits de la pràctica d'aquest sistema de resolució de conflictes, hi haurà tallers pràctics i ponents d'alt nivell nacional i internacional, que ens acompanyaran també en la visió de la salut social i la gestió de la incertesa. 

Jornada homologada com a formació permanent per a mediadors registrats al Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya

Per obtenir el certificat de formació homologada, heu d'inscriure-us als tres blocs, presol.licitar-lo en el següent formulari, i els dies dels actes, signar els fulls d'assistència.

La inscripció és gratuïta. Cal formalitzar-la per accedir als actes


BLOC 1. 

15 de novembre de 16:00 a 21:00

Què és la mediació?

Per a què serveix?

Quin paper té dintre el sistema de la Justícia?

La mediació i els arquitectes


UN PROGRAMA IMPRESCINDIBLE PER A TOTS ELS PÚBLICS!

16:00 Presentació

Javier Wilhelm. Director del Màster de mediació de Barcelona School of Management

Anna Fabregat. Presidenta de l'Agrupació d'arquitectes experts pericials, forenses i mediadors del COAC

16:10 Conferència: Què és una mediació i per a què serveix un mediador

Jordi Palou. Mediador internacional

17:00 Conferència: La mediació intrajudicial a Europa

Luís Aurelio González Martín. President de GEMME Espanya

17:50 Pausa cafè

18:10 Conferència: L'impuls a la mediació des de les institucions. La mediació intrajudicial i extrajudicial.

Álvaro Cuesta. Vocal del Consejo General del Poder Judicial

Ana Carrascosa. Lletrada en cap del servei d'organització i modernització del Consejo General del Poder Judicial

19:00 Conferència: La mediació a Catalunya. Especialitats de mediació i altres novetats.

Rosa Torre. Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya

19:30 Conferència: Els arquitectes mediadors. Els centres de mediació d'arquitectes al Regne Unit. L'experiència del Royal British Institute of Architects

Ian Salisbury. Arquitecte, mediador professional. Representant i conseller del RIBA en resolució de conflictes.

20:15 Col·loqui obert. Els límits de la mediació. Per a què serveix la mediació. 

Moderat per: 

Maria Munné. Directora del Màster de mediació de Barcelona School of Management

Ana Carrascosa. Lletrada en cap del servei d'organització i modernització del Consejo General del Poder Judicial

Anna Fabregat. Presidenta de l'Agrupació d'arquitectes experts pericials, forenses i mediadors del COAC

20:45 Cloenda i copa de cava.


BLOC 2.

16 de novembre de 9:15 a 14:15

De la mà de la Cambra de Comerç de Barcelona, una activitat pràctica i trepidant.

Experimenteu quin camí emprendre davant un conflicte i defenseu la vostra opció!

Ho complementarem amb una mica de teoria i escoltarem què en pensa el món de l'empresa.


EL PROGRAMA DE LA SESSIÓ MÉS PRÀCTICA

09:15 Acollida, formació de grups i entrega de documentació

09:30 Presentació. Els conflictes i l’empresa

Xavier Coronas. Secretari general de la Cambra de Comerç de Barcelona

09:45 Introducció als sistemes per a la resolució de conflictes : negociació, mediació, arbitratge, litigi jurisdiccional

Grup de mediadors professionals

10:15 Pausa-cafè

10:45 Taller pràctic: Conflict Combat

Grup de mediadors professionals

12:45 Pausa

13:00 Experiències pràctiques de mediació ciutadana

 Yolanda Muñoz. Fundació Gizagune

14:00  Espai de debat


BLOC 3.

3.jpg

16 de novembre de 16:00 a 21:00

Una societat saludable, que viu en llibertat, ha de conviure sàviament amb la incertesa, i ha de ser capaç d'imaginar solucions intel·ligents per als conflictes que se li presenten, personals i comunitaris. 

La mediació a petita i gran escala.

Tothom hi és benvingut, i els professionals hi trobaran un interès especial.


UN PROGRAMA PER A TOTHOM EN EL QUE ELS PROFESSIONALS TROBARAN INTERÈS ESPECIAL

Sessió conduïda per Maties Salom, periodista

16:00 Presentació

Maria Munné. Directora del Màster de mediació de Barcelona School of Management

Anna Fabregat. Presidenta de l'Agrupació d'arquitectes experts pericials, forenses i mediadors del COAC

16:10 Conferència: Gestionar la incertesa

Teresa Anguera. Doctora en psicologia, catedràtica de la Universitat de Barcelona, investigadora en metodologia observacional

17:00 Conferència: Els conflictes a la ciutat: conviure amb la incertesa. 

Sílvia Cóppulo. Directora i presentadora de l'Anàlisi del Catalunya vespre a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Llicenciada en psicologia i doctora en comunicació.

17:50 Pausa cafè

18:20 Experiències: Programes de mediació urbanística per Ajuntaments. 

Yolanda Muñoz.Fundación Gizagune. Euskadi. Mediació comunitària.

19:00 Presentació: Gràfic informatiu del procés de mediació

Cristina Castellví, Enric González, Carles Peñalba, Beatriz Garcia, Eva Polío. Mediadors professionals i arquitectes.

19:20 Conferència: Societat saludable i participació ciutadana

Carlos Giménez. Antropòleg. Catedràtic de la Universidad Autónoma de Madrid, impulsor de projectes de mediació comunitària de la Fundació La Caixa.

20:15 Col·loqui obert. Sistemes d'afrontar els conflictes en una societat saludable.

Moderat per: 

Javier Wilhelm. Director del Màster de mediació de Barcelona School of Management

Anna Fabregat. Presidenta de l'Agrupació d'arquitectes experts pericials, forenses i mediadors del COAC

20:30 Cloenda i copa de cava.

 

Amb el patrocini especial de:

Cava de producció familiar limitada i acurada   www.marquesrigol.com

Cava de producció familiar limitada i acurada

www.marquesrigol.com

Experiències singulars i a mida   www.trovel.com

Experiències singulars i a mida

www.trovel.com

Pauses saludables   www.disfrutaverdura.com

Pauses saludables

www.disfrutaverdura.com

Visiteu el nostre web: