Ranking del precio de la vivienda en las poblaciones de costa en España

Sitges es la localidad con el precio más elevado, seguida por Calvià, Andratx y Alcúdia, las tres en Baleares. Los destinos más baratos son Almazora y Burriana, en la costa valenciana | Pallafruguell lidera el ranking de las poblaciones donde más han caído los precios de la vivienda respecto al año pasado

Leer más: http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150706/54433695422/ranking-precio-vivienda-costa-espana.html#ixzz3fIKyVKEq 
 

Agència Tributària de Catalunya. Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles per al 2015

Estem especialment atents al 2on paràgraf de l'apartat D de la Instrucció per a la comprovació dels valors dels béns immobles en els fets imposables de l’any 2015:

" A l’efecte, aquesta Administració Tributària establirà els criteris d'actuació dels tècnics valoradors i els paràmetres valoratius que serviran de guia en la formulació dels dictàmens pericials. "

 

Accés al document complet:

Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions, per a l'any 2015

 

Comença el procés participatiu de la futura Llei de territori

  • La nova legislació suposarà repensar tota la legislació vigent en matèria de política territorial i d’urbanisme i permetrà integrar les diverses normatives que més afecten l’ordenació del territori
  •  El procés participatiu vol ser un debat a fons per reformar el model actual, obert als ens locals, professionals de l’urbanisme, actors econòmics i entitats interessades
  •  Es recolliran les aportacions dels participants, tant les provinents dels sis debats sectorials com mitjançant formularis online.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha donat avui el tret de sortida al procés participatiu que precedeix l’elaboració de la nova Llei de territori amb una primera sessió que ha servit per exposar els aspectes claus que hauria d’abordar aquest nou marc legal.

La Llei es concep com la materialització d’un procés de revisió dels objectius, els instruments i els procediments vigents a hores d’ara per a l’ordenació del territori i l’urbanisme. L’objectiu del Departament és anar més enllà dels habituals canvis periòdics en la legislació per proposar una reforma completa del model, iniciant aquest canvi amb un debat a fons i sense limitacions, adreçat als ens locals, professionals de l’urbanisme, actors econòmics i entitats interessades en l’ordenació del territori.

Repensar el model de planejament

Actualment, ens trobem en un canvi de cicle estructural, amb unes necessitats diferents a les què han regit la pràctica urbanística de les darreres dècades. Fer més visible la component econòmica en el planejament, impulsar la planificació supramunicipal, racionalitzar les diverses figures del planejament, abordar nous instruments de gestió i de repartiment de beneficis i càrregues i examinar les competències en ordenació de la Generalitat i els ajuntaments són alguns dels reptes sobre la taula.

Igualment, es considera necessari debatre com agilitar el procés planificador i prioritzar la rehabilitació, regeneració i renovació urbanes com a estratègia de futur, front l’ocupació de nou sòl.

Per tal de posar al dia aquests i altres conceptes, el Departament de TES ha anunciat la seva intenció de redactar una Llei de territori que revisarà i integrarà en una única legislació la normativa sobre ordenació del territori, urbanisme i paisatge. Així mateix, comportarà la redacció d’una norma catalana específica d’ordenació del litoral. 

La voluntat és que la nova Llei tingui un caràcter estratègic i rector, que funcioni com un paraigües durador i estable. Per tant, serien els posteriors reglaments els què desenvoluparien cadascuna de les seves vessants i els que entrarien en el detall normatiu.

Procés participatiu per enriquir la Llei

Per tal que la nova Llei es construeixi sobre la base d’un coneixement actualitzat de la problemàtica actual i de les propostes dels sectors més relacionats amb l’urbanisme, el Departament de TES engega avui un ampli procés participatiu.

Aquest procés s’estructurarà en sis sessions de debat de caràcter temàtic distribuïdes territorialment. Cadascuna d’elles recopilarà les propostes que facin els assistents, tant de manera presencial com online. El calendari dels debats és el següent:

  • ·         Classes de sòl, programació de nou sòl urbà i estratègia supramunicipal. Tindrà lloc el proper 14 de novembre a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), a Barcelona.
  • ·         Intervenció en la ciutat construïda, el 21 de novembre a la Casa del Mar, a Barcelona.
  • ·         Planejament urbanístic municipal, el 26 de novembre als Serveis Territorials del Departament de TES a Girona.
  • ·         Gestió i execució urbanística, a la Casa del Mar de Barcelona, el 5 de desembre.
  • ·         Espais oberts i paisatge, al Casal Cívic Lleida de la ciutat de Lleida, el 12 de desembre.
  • ·         Política de sòl per a ús residencial i d’activitat econòmica, que tindrà lloc el 16 de desembre al Casal Cívic Campclar de Tarragona.

Els interessats en participar en aquestes jornades trobaran el formulari d’inscripció a la web del Departament, que també es pot utilitzar per fer arribar aportacions online.

Un cop finalitzin les sessions de debat, es publicaran els informes amb els resultats de cada jornada. Posteriorment, es redactarà un document de bases de la Llei i un document de retorn, on es plasmarà com s’han considerat les propostes rebudes. El Departament de TES preveu presentar públicament aquests dos treballs durant el primer semestre de 2015, data a partir de la qual començarà a treballar en l’articulat de l’avantprojecte de la nova Llei.