Convocatòria Assemblea 15 gener 2014

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA DE L’AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS, PERICIALS I FORENSES DEL COAC

 

La Junta Directiva de l'Agrupació d'Arquitectes Experts, Pericials i Forenses del COAC

 

convoca

 

ASSEMBLEA  GENERAL

 

a celebrar el proper

 

DIMECRES DIA 15 DE GENER  DEL 2014

 

DOS QUARTS DE SET DE LA TARDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I A LES  SET DE LA TARDA EN SEGONA,

 

a la Sala d’Actes  del COACPlaça Nova nº 5 ,

 

segons el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.     Lectura i aprovació, si s’escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior.

2.     Informe del President.

3.  Liquidació de Pressupost de l’exercici anterior i Pressupost pel següent exercici.

4.     Proposta d’activitats.

5.    Altres serveis: Préstec eines Pèrits, Vistes Orals, Tuteles Pericials, Web 2.0, facebook.

6.   Eleccions a President de la Junta Directiva de l’Agrupació d’Arquitectes Experts, Pericials i Forenses.

     Candidatura: Joan de Anguera i Bachs

     Candidatura: Maria Closa Riba

7.     Precs i preguntes.

 

Maria Closa Riba

Secretària