May Closa, elegida presidenta de l'AAEPFC

May Closa, fins el dia 15 de gener de 2014, Secretària de l'AAEPFC, va ser elegida Presidenta en l'Assamblea d'aquest mateix dia.

El President anterior, Pere González Nebreda, en haver estat elegit el dia 13 de desembre President de la UAPFE, va haver de deixar el càrrec català per incompatibilitat. Fins el dia de l'Assemblea va exercir-ne igualment les funcions per tal de deixar almenys 15 dies des de l'anunci de les eleccions fins al moment de fer-les per donar ocasió a que es presentessin les candidatures al càrrec que hom cregués oportunes.

Es van presentar dues candidatures per a president, la d'en Joan Anguera i la de la May Closa. 

Tots dos van presentar un breu escrit amb programa electoral que va ser enviat a tots els agrupats per correu electrònic el dia abans de l'inici de l'Assemblea. Abans del moment de les votacions, van poder parlar al públic explicant els seus motius i idees per als següents dos anys.

Les votacions es van fer per vot secret, dipositant el vot en urna i comprovant que cadascun dels votants fos membre de l'Agrupació al corrent de les seves obligacions. 

El resultat va ser de 52 vots a favor de la May Closa, 7 a favor d'en Joan Anguera, 3 vots en blanc i 2 nuls.