La crònica de l'AAEPFC - SESSIÓ 4: 23 d’octubre 2014

Analitzem quines són les ETAPES de la mediació:

(segons Harvard i segons Moore, C.)

 • 1.      La preparació per a la mediació / Premediació o entrada
 • 2.      Obertura i clima de confiança / Premediació o entrada
 • 3.      Investigació d’interessos / Explicació i situació
 • 4.      Reenfocament del conflicte / Explicació i situació
 • 5.      Generació d’opcions / Negociació
 • 6.      Filtres objectius i alternatives / Negociació
 • 7.      Negociació de la proposta / Acord
 • 8.      Acord / Acord

Cal tenir molt clars els ROLS, qui és qui en la mediació

Construir l’ESPAI per a la mediació. Característiques:

 • -       Tranquil, sense soroll. Sense distraccions
 • -       Facilitat pel contacte visual i auditiu
 • -       Taula rodona o ovalada
 • -       Cal dissenyar prèviament l’espai i on s’asseurà cada part. Els protagonistes més a prop del mediador. Equidistància.
 • -       Si hi ha molta gent, es buscaran representants de les parts amb poder de negociar i decidir.
 • -       L’entrada a la sala es fa quan les dues parts han arribat

 PRÀCTICA: Es proposa distribuir una taula de mediació. Aprenem que no només hi ha una opció possible, però que han d’estar clar qui són els protagonistes de la mediació, és a dir, què es media i en funció d’això preveure l’espai. També aprenem que l’observador és un mediador en pràctiques.

 La llei reconeix l’aspecte personalíssim de les parts, per tant, encara que hi hagi un representant ( ex. advocat), hi ha d’haver algú de la família.

Les parts poden venir acompanyades de qui vulguin, però si al llarg de la sessió s’observa que algú dificulta el diàleg, se’l pot invitar a sortir.

S’inicia el procès:

ETAPA 1: ( 1er sessió conjunta)

 • 1.      Recepció de les parts
 • 2.      Obertura del procés ( Avaluar les actituds de les parts – llenguatge verbal i no-verbal)
 • 3.      Creació de confiança i informació del procès ( el DISCURS DEL MEDIADOR)
 • 4.      Firma de l’acta inicial

DISCURS DEL MEDIADOR (4 o 5 min)

-       Recordar els principis del mediador i la mediació:

 • Ideologia: protagonisme de les parts / col·laboració
 • Procés Voluntari
 • Confidencialitat (excepte en cas de delicte o violència familiar)
 • Imparcialitat per part del mediador
 • Deixar clars els rols
 • Normes (no agressions ni interrupcions, advocats benvinguts, observadors)
 • Descripció del procès. Reunions privades igualitàries i sessions conjuntes
 • Formes d’acord
 • Agrair i valorar l’esforç

Les notes que es prenguin al llarg de la mediació es destruiran.

Els honoraris normalment es parlen a la sessió prèvia, que no es cobra al ser informativa.

Mín sessió conjunta 40€ + iva (21%) per cada part = 60-90 min

Sessió privada es paga individualment 30-45min

ETAPA 2: ( 1er sessió conjunta)

Iniciem amb una PRÀCTICA i veiem que escoltar és més difícil del que sembla. Sobretot NO fer suposicions i fer tantes preguntes com calgui. S’usarà la tècnica de l’ESCOLTA ACTIVA.

1.      Presentació de les parts (sessió conjunta): Explicació de la part i parafraseig

La primera part explica la posició. El mediador fa el parafraseig. L’altre part escolta i no pot interrompre.

Part A explica Þ Mediador parafraseja A Þ Mediador confirma que és correcte i complet

Part B explica Þ Mediador parafraseja B Þ Mediador confirma que és correcte i complet

Tècnica del PARAFRASEIG:

-       És un resum organitzat de què s’ha dit

-       Reconeix el contingut i l’emoció

-       Es realitza en 2a persona (ex: vosté diu, vosté explica que sent....)

-       S’elimina la càrrega negativa cap a l’altra part

-       Transforma les acusacions en percepcions

2.      Escolta activa de cada part (sessió conjunta i individual)

Característiques:

-       Escoltar el que es diu sense suposar

-       El focus en la part que explica

-       Cal estar atent al que es diu, al llenguatge no-verbal i a l’afecte que causa en l’altra part

Objectius:

-       Conèixer els fets

-       Analitzar els arguments

-       Descobrir els sentiments

Com es fa:

-       Mantenir el contacte visual

-       No interrompre

-       No treure conclusions, no jutjar ni verbalment ni gestualment

-       Preguntar tot el que no ens quedi clar

El/La mediador/a, en aquestes etapes ajuda a:

 • ·         Entendre el conflicte tenint en compte les parts subjacents
 • ·         Ordenar l’espai de parla
 • ·         Ser positiu i proactiu
 • ·         Pren notes i anima a fer-ho per respectar el torn de paraula
 • ·         Fa preguntes obertes
 • ·         Reconeix les emocions
 • ·         Delimita les àrees de negociació
 • ·         Explora posicions, interessos, valors i alternatives

Al final de l’ETAPA 1 i ETAPA 2 es fa l’AGENDA

Bibliografia / recomanacions:

Moore, Christopher W. El proceso de mediación: Métodos prácticos para la resolución de conflictos. Granica, 1995.