La crònica de l'AAEPFC - SESSIÓ 2: 9 d’octubre 2014

SESSIÓ 2:  9 d’octubre 2014

 

Ens endinsem en l’anàlisi del conflicte:

·         sobre el conflicte, què és, les seves parts i les tipologies:

El conflicte en si no és un problema, però sí el malestar que crea.

Es podem descompondre en PERSONES ( tots els implicats), PROBLEMA (allò que genera malestar) i  PROCÉS (el que s’ha fet fins l’inici de la mediació). Aquesta triada va variant perquè els conflictes són dinàmics.

Les fases del conflicte són:

-          Conflicte latent Þ usem la PREVENCIÓ

-          Conflicte obert Þ usem la RESOLUCIÓ ( moment idoni per a la mediació)

-          Conflicte violent Þ usem la CONTENCIÓ

Per tal de crear les condicions de diàleg cal: desconstruir el conflicte – Reconstruir la relació – Co construir un acord

 

Tipologies de conflictes:

-          Relacionals

-          D’informació

-          D’interessos

-          Culturals

 

·         Principis de la mediació

Cal que el mediador garanteixi:

-          El protagonisme de les parts implicades en el conflicte

-          Voluntarietat de diàleg

-          Confidencialitat en conflictes privats o transparència en els públics

-          Imparcialitat o neutralitat

 

·         Avantatges i inconvenients de ser expert en la matèria alhora de mediar.

Cal tenir present que conèixer l’àmbit del conflicte pot tenir avantatges:

-          Comprendre fàcilment el problema

-          Facilitat d’empatització amb les persones

-          Donar seguretat i confiança

-          Conèixer el marc legal

Però també inconvenients:

-          Facilitat de pèrdua de la imparcialitat

-          Tendència a voler opinar

-          Tendència a proposar solucions

 

·         L’entrevista prèvia o inicial a la mediació.

Consisteix en explicar quin el procés de la mediació, analitzar el problema i confirmar l’acceptació a participar

 

Bibliografia / recomanacions:

Montoya, Álex. "El hombre de al lado." Fotogramas & Vídeo 2013 (2011): 125-125.

 

Afegiu als comentaris aquella informació complementària que us sembli rellevant per oferir uns apunts propis col.lectius