La crònica de l'AAEPFC - SESSIÓ 1: 2 d’octubre 2014

SESSIÓ 1: 2 d’octubre 2014

 

En la primera sessió es defineixen conceptes clau del curs:

·         Què és la mediació?

És una eina més per a la resolució de conflictes, juntament amb el judici, l’arbitratge, la conciliació i la negociació.

Consisteix en crear les condicions per al diàleg que ajuda a construir un acord.

Està regulat per la Llei 15/2009. Sempre s’hi pot recórrer i no invalida les altres opcions de resolució de conflictes.

·         Què és un mediador i què fa?

Un mediador no és un àrbitre, no dóna resposta ni busca qui té la raó, sinó que a través d’un procediment pautat, unes competències, unes habilitats personals i socials ajuda a que les parts en conflicte arribin a acords millors per a tots, en consens i sense majories vàlides.

·         Per què usar la mediació?

Perquè és un procès més ràpid i econòmic que altres, i perquè l’acord, en ser en consens, és més durador i satisfactori per les parts. Fomenta la convivència i millora les relacions de forma duradora.

L’acord es firma i té la validesa d’un contracte entre 2 parts, amb la validesa d’un tercer.

No tots els conflictes són mediables.

·         Introducció al conflicte i les seves parts:

Part visible = POSICIÓ

Part invisible = INTERESSOS

Criteris objectius

 

Bibliografia / recomanacions:

Fisher, Roger, William Ury, and Bruce Patton. "Obtenga el sí." El arte de negociar sin ceder” (2000).

 

Afegiu als comentaris aquella informació complementària que us sembli rellevant per oferir uns apunts propis col.lectius