Sobre el barem d'honoraris per a la taxació de costes

  • Per utilitzar el full de càlcul, quan se us obri l'excel, escolliu "habilitar edición". Les caselles que us quedin bloquejades han de continuar estant-ho perquè són resultats d'operacions ja preparades. Ompliu només aquelles que siguin editables.
  • Podeu utilitzar la sentència com acompanyament del càlcul d'honoraris si ho creieu convenient.

*Cliqueu sobre les imatges per obtenir els documents