LA MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ARQUITECTURA I L’URBANISME JA ÉS UNA REALITAT!

Joan Boada, arquitecte i mediador professional

27 de juliol de 2015

 
 

EL Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  ja té la 1ª promoció d’Arquitectes que han obtingut la Diplomatura en Mediació en l’àmbit de l’Arquitectura i l’Urbanisme de la Universitat Pompeu Fabra.

No és una formació fàcil d’assimilar pels arquitectes, i especialment pels Arquitectes Perits, que estem acostumats a buscar sota les pedres, si fa falta, les causes i les solucions de les coses que se’ns plantegen.

El mediador, i per tant també l’Arquitecte Mediador, no ha d’opinar ni aportar solucions; ha de limitar-se, que no és poc, a reconduir i facilitar el diàleg, fer aflorar els interessos de les parts i  facilitar que oblidin els seus posicionaments enfrontats, observant en tot moment que les parts estiguin verdaderament disposades a trobar acords.

La tasca de la persona mediadora està centrada en el conflicte, terreny gens desconegut pels arquitectes. Només cal assimilar el canvi de rol i aprendre a moure’s en aquest nou àmbit.

Així doncs, els arquitectes ja podem mediar oficialment en conflictes dins l’àmbit civil i mercantil. Sí, efectivament, però molt més important és que la formació obtinguda ens faci tenir una perspectiva molt més amplia que la del conflicte en si mateix.

Els canvis socials dels darrers anys ens obren nous camps i formes de mediació en els que els arquitectes, ara mateix únics tècnics superiors amb mediadors diplomats, hem d’investigar, aprofundint en aspectes dels que en som coneixedors, i moltes vegades fins i tot experts, per tal de fer que la mediació pugui ser quelcom més que un sistema alternatiu de resolució de conflictes i s’incorpori amb tota naturalitat a la societat com una eina especialitzada que minimitzi, o al menys redueixi les situacions de controvèrsia.

La mediació Hipotecària i la Mediació Urbanística, entre molts d’altres, podrien ser exemples de camps en els que els Arquitectes Mediadors podrien actuar amb expertesa i solvència.

De nosaltres depèn, i  l’Agrupació s’ha d’esforçar en aquest sentit, tant afavorint una formació continua, com creant un Servei de Mediació basats en l’expertesa i especialització dels Arquitectes Mediadors amb l’objectiu d’obtenir intervencions de qualitat que ens apoderin front a la competència no especialitzada.

Anem cap a la 2ª promoció d’Arquitectes Mediadors!