Monogràfic: El repte de la rehabilitació i renovació del parc edificat. La tercera revolució industrial i el sector de l'edificació.

Reflexions davant el canvi de model del sector de la edificació i el canvi del marc jurídic i tècnic.

 

A càrrec de:

Pere González Nebreda, arquitecte DALF

President de la Unió d’Arquitectes Perits Forenses d’Espanya.

Expert en  anàlisi, valoració i optimització d’actius immobiliaris;

 


No es construiran més habitatges perquè ja n’hi ha suficients per cobrir la demanda de molt anys.

No es tracta ara de fer mes cases, sinó de que les que hi ha siguin millors.

La tercera revolució industrial ja es aquí: La confluència de la tecnòlogia d'Internet i las energies netes l’està impulsant.

La tercera revolució industrial transformarà, altre cop, les ciutats, ja no forçades a tenir un creixement centrípet, sinó com a protagonistes essencials de l’eficiència fonamentada en les relacions i la cooperació.

La tercera revolució industrial permet que milions de ciutadans produeixin la seva pròpia energia, i al mateix temps, la revolució digital dels processos de fabricació permet que es pugui fer el mateix en altres terrenys de la producció.

La clàssica segmentació entre vivendes noves i vivendes de segona mà ha desaparegut. Després de la ruïna del sector immobiliari sorgeixen noves oportunitats d’activitat en un mercat nou,  que requereix noves actituds professionals.

En aquesta situació, crítica, s’ha implementat un nou marc jurídic, que ha modificat lleis i normes per i impulsar la rehabilitació, la regeneració i la renovació urbanes.

  • ·   Real Decreto 235/2013 de 5 d’abril, por el que se aprova el procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis.

  • ·  Llei 8/2013 de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

  • ·  Modificació de la llei sobre propietat horitzontal

  • ·  Modificació de la lle d’ordenació de la edificació

  • ·  Modificació de la “Ley de suelo”.

  • ·  Real Decreto 233/2013 de 5 de abril Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes (2013-2016). En el que se estableix el “informe d’avaluació dels edificis” .

  • ·  Modificació del títol V del Codi Civil Català

  • ·  Modificació dels criteris d’aplicació del CTE per la rehabilitació (març 2014)

Les prestacions dels edificis són ara element diferenciador. La segmentació es fa ara entre vivendes velles i vivendes rehabilitades, entre vivendes amb poques prestacions i vivendes confortables i eficients.  La millora de las prestacions, també les energètiques, son un estímul a l’activitat immobiliària, basada en la nova cultura de l’eficiència i la sostenibilitat. 

La actuació professional dels arquitectes, i especialment dels arquitectes perits, te ara una nova dimensió en les intervencions sobre el parc edificat. DIMARTS 27 DE MAIG

AL COAC PLAÇA NOVA


INSCRIPCIONS

Aquí


18,30 h.

Presentació

May Closa

Presidenta de la Agrupació d’arquitectes experts pericials i forenses de Cataluña

 

18,40 h.

El sector immobiliari en  2014: El repte de la rehabilitació i renovació del parc edificat.

La tercera revolució industrial i el sector de la edificació.

 

20,30 hcol·loqui.