Monogràfic: Aportacions del laboratori de materials en els processos de peritatges i diagnosis en edificis

A càrrec de Joan Ramon Rosell

En molts casos els resultats de “mesures” quantitatives o qualitatives ens pot aportar una informació molt valuosa, determinant, per validar unes hipòtesis o per sustentar unes primeres impressions fonamentades en l’ull clínic. Aquestes “mesures” poden anar des de les dades geomètriques, a les apreciacions organolèptiques, als resultats d’uns càlculs i en alguns casos, a paràmetres o valors que ens pot facilitar un laboratori de materials de construcció.

 

Aquest morter té ciment? El sostre suporta una determinada sobrecàrrega? L’adherència d’aquest revestiment, és correcta? Quin és el coeficient de dilatació tèrmica d’aquesta ceràmica? .....

Diagnosticar és conèixer, altrament el que es fa és opinar.

Dimecres 11 de juny de 2014

De 19:00 a 21:00 h

Inscripcions aquí

Es planteja una conferència on es farà esment a les diferents tècniques d’anàlisis, els tipus de dades que s’obtenen, la fiabilitat, etc, il·lustrat a partir de diferents casos d’estudi al llarg dels més de 25 anys d’experiència del Laboratori de Materials de l’EPSEB-UPC.

Veure el vídeo aquí