Monogràfic - 7 - 3 -2016 - La comprovació de valors per a l'Agència Tributària de Catalunya

Mètodes de valoració i fonts d’informació utilitzades.

La taxació pericial contradictòriaOBJECTIUS

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) gestiona els impostos de Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.

Per tant, una de les funcions que realitza aquest organisme és la comprovació de que els valors declarats pels ciutadans s’ajusten als valors de mercat.

Per realitzar aquesta comprovació hi ha tot un seguit de procediments, que en molts casos requereixen d’una valoració. Aquestes valoracions es fan amb una metodologia concreta, que es publica anualment al web de l’Agència Tributària de Catalunya.

L’objectiu de la sessió és doble:

-       Explicar detalladament la metodologia valorativa de l’ATC, les fonts d’informació que s’utilitzen per a la determinació dels valors del sòl i de les construccions, i les particularitats del sistema.

-       Anàlisi del procediment de la taxació pericial contradictòria, ja que és la fase del procediment que la llei preveu per tal de dirimir les diferències de valor entre el tècnic del contribuent i el dictàmens de l’administració. En aquesta fase intervé com a pèrit un col·legiat expert en valoracions, que mitjançant la taxació pericial contradictòria determina el valor final.


ELS PONENTS

Ricard Beltran és el cap de l’Àrea d’Estudis i Assistència de l’Agència Tributària de Catalunya. Doctor en economia, és especialista en el sector immobiliari, professor del Màster d’Assessoria Fiscal de l’IDEC de la Universitat Pompeu Fabra).

Jordi Bernat és el coordinador de valoracions de l’Agència Tributària de Catalunya. Aparellador i arquitecte, màster en valoracions immobiliàries per la UPC, professor associat de la secció d’Arquitectura legal, dret urbanístic i valoracions de l’ETSAB. 


Lloc, dia i hora

7 de març de 2016

Sala d'actes COAC Plaça Nova

19:00 - 21:00


INSCRIPCIONS

Aquí