Monogràfic - 22-6-15- EL NOU DECRET 67/2015 D'ITE

EL NOU DECRET D'ITE

Ha estat publicat al DOGFC de 7 de maig, el DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

Obtenir pdf

 En no assenyalar un moment específic d’entrada en vigor, s'entén que  per aplicació supletòria de l’article 2 del Codi Civl entrarà en vigor als 20 dies naturals des de la publicació.

 És important la disposició transitòria, que podeu llegir aquí


Lloc, dia i hora

22 de juny de 2015

19:00 - 21:00 h

Sala d'actes del COAC

 

Inscripcions aquí

EL PONENT

Jordi Sanuy i Aguilar

Responsable de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge


 

Aquest monogràfic està obert a tot el COAC i complementa la sessió del dia 9 de juny, en la qual no es van poder atendre totes les inscripcions.