La crònica de l'AAEPFC - SESSIÓ 6: 6 de novembre 2014

Tècniques de la comunicació:

Iniciem la classe amb una pràctica per entendre la diferència entre POSICIÓ i INTERESSOS.

Les preguntes que fa el/ mediador/a serveixen per passar de dilema ( no té solució) Û POSICIÓ a problema (té solució negociable) Û INTERESSOS.

 El rol del/la mediador/a és un replanteig del conflicte a nivell dels interessos per tal que les parts proposin solucions. Þ La tècnica base per passar de POSICIÓ a INTERESSOS són les preguntes.

Eines del/la mediador/a:

 • ·         La pregunta
 • ·         L’escolta activa
 • ·         Resumir
 • ·         Destacar les conductes que no ajuden de les que ajuden
 • ·         Replantejar el conflicte a nivell dels interessos
 • ·         Tècnica de la normalització ( John Haynes, veure bibliografia) = explicar a les parts el que sentiran durant el procés i en cada una de les fases, per talque puguin reconèixer el sentiment.
 • ·         Netejar les interferències que dificulten el canal de comunicació entre les parts.

3 canals EMISSOR/RECEPTOR:

·         Paraules (7% importància segons estudi UAB)

·         Gestualitat i mirades (55% segons UAB)

·         Veu i entonació  (38% segons UAB)

La percepció és selectiva i tamisada per un filtre cultural i biogràfic

Recordar que: la comunicació no-verbal ajuda a emfatitzar, permet donar confiança i seguretat.

Sobre les preguntes:      

Com han de ser?

 • ·         Senzilles i clares
 • ·         Lliures de judicis de valor
 • ·         Viables
 • ·         Realistes, possibles de respondre

Quins tipus hi ha?

·         Tancades = es responen amb un si o no

 • o   Avantatges: focus i resposta limitada
 • o   Inconvenients: poden recordar un interrogatori

·         Obertes = NO es poden respondre amb un si/no

 • o   Ens ajuden a conèixer més
 • o   S’usen molt a l’inici de la mediació
 • o   Protegeixen el pensament del qui pregunta
 • o   Ajuden a indagar perspectives, interessos, necessitats
 • o   Avantatges: generen comoditat, preserven la neutralitat, ajuden a descobrir
 • o   Inconvenients: poden sorgir explicacions massa llargues, sortir del focus

En una mediació el ritme, el to, la gestualitat facial, és molt important per a cuidar l’equidistància entre les parts.

La comunicació del mediador ha de ser:

 • ·         Creïble
 • ·         Coherent
 • ·         Creativa
 • ·         Competent
 • ·         Carismàtica ( transmetre allò que es vol dir)

PRÀCTICA: Per grups se'ns un exemple pràctic sobre un conflicte en una obra i cadascun de nosaltres fa un personatge. Repassem el discurs del mediador, el parafraseig i ens fixem amb el tipus de preguntes.

Bibliografia / recomanacions:

Haynes, John. "Fundamentos de la mediación familiar. Cómo afrontar la separación de pareja en forma pacífica… para seguir disfrutando de la vida." Madrid, Gaia (1995).