Nova aplicació del COAC per als Informes d'Ideoneïtat Tècnica-BCN

Coincidint amb la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre taxes urbanístiques que ha fet l’Ajuntament de Barcelona, aplicable des del 16 d'octubre, el COAC ha posat en marxa una nova aplicació per tramitar els Informes d’Idoneïtat Tècnica   (Continueu llegint)

Els expedients iniciats amb data anterior al 16 d'octubre seguiran el procediment antic de tramitació

L'Ajuntament estableix també un barem de preus amb uns límits màxims i mínims, dels quals el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya aplicarà els mínims publicats. 

Descarregar barem de preus