itinerari complet

PROGRAMA DETALLAT DE LA FORMACIÓ EN MEDIACIÓ

PROGRAMA DETALLAT

Veure pdf

Aquí podeu consultar: - objectius itinerari complet i per nivells - programa detallat per nivells - informació professorat - altra informació docent

Aquí podeu consultar:

- objectius itinerari complet i per nivells

- programa detallat per nivells

- informació professorat

- altra informació docent

EXTRACTE 1

PROGRAMA DE L'ITINERARI COMPLET DEL DIPLOMA DE POSTGRAU DE MEDIACIÓ

Els conflictes

 • La tipologia de conflictes urbanístics i de la construcció.
 • Los mètodes de resolució de conflictes.
 • El conflicte en la mediació
 • Anàlisi i causes de la conflictivitat
 • Els processos dels conflictes en el camp de l’arquitectura
 • Anàlisi del discurs per ajudar al diàleg entre les parts.
 • Els processos de comunicació en el conflicte i l’arquitectura.

El concepte de mediació

 • Els principis de la mediació de la mediació.
 • La difusió i el marketing de la mediació.
 • La normativa espanyola i catalana en mediació.
 • Els conceptes jurídics en el camp de l’arquitectura i la mediació
 • Els conceptes psicosocials en el camp de l’arquitectura i la mediació
 • Els models de la mediació en el camp de la mediació i l’arquitectura (Part formació Online 1 Credit ECTS)
 • Elements jurídics i psicosocials de la mediació i l’arquitectura.( Part formació Online, 1 credit ECTS)

Els actors de la mediació:

 • Els mediadors.
 • Les parts en conflicte.
 • La relació entre parts i mediadors.
 • L’apoderament de les parts en el procés de mediació
 • La posició del mediador professional: El concepte d’imparcialitat i el de neutralitat del mediador.
 • La diferencia entre el conflicte relacional i el conflicte estructural entre les parts

El procés i les tècniques de la mediació:

 • Les fases preliminars.
 • Les sessions de mediació.
 • L’acord en mediació                                                                          
 • Les tècniques per a la comunicació.
 • Les tècniques d’ajuda a la negociació.
 • Les tècniques de creativitat per a la resolució de conflictes.
 • Les fases de la mediació:
  • Presentació de la mediació
  • Descoberta d’interessos
  • Creació de l’agenda de treball
  • Creació d’opcions
  • L’acord i el seguiment
 • Tècniques d’anàlisis del conflicte.
 • Tècniques de legitimació.
 • Tècniques d’apoderament.
 • Les metodologies de mediació per a casos concrets:
  • Els cercles de pau
  • L’Open space
  • La facilitació ambiental
 • Tècniques de reconeixement
 • Tècniques del discurs del mediador
 • Tècniques per crear la història alternativa

La pràctica de la mediació:

 • Anàlisi dels casos reals i treball sobre casos reals.
 • Dramatitzacions de casos.
 • Sessions de vídeo