L'AAEPFC i la Mediació

La mediació és un PROCÉS basat en un MÈTODE pacífic de resolució de conflictes en què un tercer, la persona mediadora, ajuda les parts a cercar la millor solució per a tots.

Resulta una via molt més ràpida i econòmica davant un conflicte que la Justícia.

La mediació té una gran implantació a la majoria de països europeus i a d’altres, com ara Estats Units, Canadà o Argentina. Actualment ja s’ha implantat a la nostra societat, és un recurs que s’ofereix sovint a les escoles, i que necessàriament haurà d’esdevenir la primera opció davant un conflicte.

 

EL PAPER DEL MEDIADOR

El mediador no exerceix d’àrbitre ni de jutge. No decideix ni imposa res a les parts, sinó que les escolta i les ajuda a trobar, per elles mateixes, la millor solució a través del diàleg.

Amb la mediació no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó persones que, havent consensuat lliurement una solució, tindran una major probabilitat de respectar-la al llarg del temps i establir bones relacions de convivència entre elles.

 

PER QUÈ ESDEVENIR ARQUITECTE MEDIADOR

Les persones mediadores reconegudes oficialment tenen un títol universitari oficial, que complementen amb una preparació específica en tècniques mediadores que els converteix en experts en mediació.

El bagatge de coneixement del mediador li facilita la comprensió dels problemes que s’exposen i per tant, la conducció encertada del procés.

Al voltant de l’Arquitectura es generen tot tipus de conflictes: a les obres, sobre els usos dels edificis i l’espai urbà, en herències, límits, immissions, planejament i execució de planejament, participació ciutadana... Sovint són camps en què la problemàtica és tècnicament complexa i per tant, els arquitectes podem aportar, exercint de mediadors, un important valor afegit.

Al mateix temps, la intervenció d’un arquitecte mediador pot ajudar a la prevenció de conflictes en aquells processos que tradicionalment són problemàtics.

L'especialització en mediació de l'arquitecte obre una nova branca professional, fins fa desconeguda, que li permet integrar-se en grups de treball de la mateixa manera que ho fan els experts en altres camps (estructures, instal·lacions...), i ocupar-se de la gestió humana de l'Arquitectura.


L’AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS I FORENSES I LA MEDIACIÓ

L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, ha preparat una formació específica per arquitectes, que permetrà enfrontar-se a les situacions conflictives relacionades amb la nostra pràctica tècnica des del coneixement de com manejar-les adequadament considerant els factors emocionals, d'interessos variats, i facilitant acords que permetin millors relacions personals i permanència dels compromisos en el temps.

Els canvis en la llei de Propietat Horitzontal i l'enfocament de la Llei de Rehabilitació, Renovació i Regeneració urbana fan preveure que la figura del tècnic mediador serà essencial per a la gestió efectiva de les intervencions en la ciutat construïda i habitada, de manera que acabi sent satisfactòria per tothom.

Al mateix temps, el cost econòmic d'un sistema excessivament judicialitzat es fa insostenible, i des dels governs autonòmic, estatal i europeu, s'aposta amb decisió per fer de la mediació la primera alternativa en la resolució de conflictes. D'aquí l'existència dels Registres de Mediadors que donen servei a la justícia, i on els arquitectes, amb la formació adecuada, hem de poder incorporar-nos.

És per aquest motiu que l'Agrupació ofereix als seus agrupats la possibilitat d'estar preparats per a poder prestar aquests serveis que, amb tota probabilitat, la societat acabarà necessitant.