Monogràfic 4-5-15 - “3R”, APTE PER A TOTS ELS PÚBLICS… de l'Esquerda a la Factura Reduïda (entre altres coses)

A càrrec d'Albert Pla i Gisbert


Temàtica

Aquesta Llei té per objecte regular les condicions bàsiques que garanteixin un desenvolupament sostenible, competitiu i eficient del mitjà urbà, mitjançant l' impuls i el foment de les actuacions que condueixin a la rehabilitació dels edificis i a la regeneració i renovació dels teixits urbans existents, quan siguin necessàries per assegurar als ciutadans una adequada qualitat de vida i l'efectivitat del seu dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat….Vegem!


Lloc, dia i hora

 

Sala d'actes del CoAC Plaça Nova

4 de maig de 2015

19:00-21:00 hAlbert Pla i Gisbert és arquitecte per l'ETSAB i DALF.

Actualment projecta i dirigeix la consolidació de les façanes i millora tèrmica de l’ envolvent del complex residencial anomenat “Meridiano Cero”, a Barcelona, actuació en la qual duu a la pràctica la llei de les 3R.

Té una extensa experiència professional en redacció i/o execució d’obres de restauració de Monuments del Patrimoni Arquitectònic i una llarga trajectòria docent i de col·laboració amb Institucions assenyalades del món de l'Arquitectura. 

Vegeu més detalls de la seva vessant professional aquí.

 


Us interessa la rehabilitació?

Aleshores, no us podeu perdre el curs d'especialització en lesions en l'edificació, que farem el nou curs 2015-2016!

Pre-inscriviu-vos aquí