Monogràfic - 30-11-2015 - El Joc del Protocol

Descripció

El Protocol, entès com “el conjunt de normes de formalitat que regeixen els actes i cerimònies oficials”, però també com “el conjunt de normes de cortesia que es segueixen en les relacions socials i que han estat establertes per costum”, és com un joc on, sense uns elements inicials no es pot començar la partida.

És del tot imprescindible per a tota institució el coneixement de les eines bàsiques per a unes bones relacions interpersonals, les quals conflueixen en relacions institucionals i/o internacionals.

Les convencions socials, les precedències, els tractaments, i sobretot els trets culturals propis de cada indret, són alguns dels múltiples aspectes i mots que es desgranen en aquest curs, per tal que els / les assistents assoleixin les competències bàsiques necessàries per aconseguir aplicar-ho en l’organització bàsica d’actes.

Així doncs, hem de tenir present que el protocol, quan és encertat i respon a una estratègia, imprimeix valor i bellesa a qualsevol acte. És per aquest motiu que actualment, i de la mà d’altres disciplines com el màrqueting, la publicitat o la comunicació, el protocol i les relacions
institucionals ja formen part de les polítiques estratègiques d’imatge corporativa de qualsevol institució, entitat o empresa, com a colofó públic i notori del seu prestigi.


Objectius


- Donar a conèixer coneixements bàsics sobre l’organització d’actes.
- Comprendre i dominar les “normes” del protocol social presents en qualsevol acte.


Continguts


1. Què és el protocol?: definició i contextualització actual
2. Protocol Social

a. Saber ser
b. Saber estar
c. Bones maneres al voltant d’una taula
d. Ser bon amfitrió
e. Ser bon convidat

3. Regles d'or en l'organització d'actes
4. Comunicació i TIC en el protocol


La  ponent

gemma manresa.jpg

Gemma Manresa i Rué

gemma.manresa@gmail.com
687.46.12.28

  • Llicenciada en Filologia Anglesa.
  • Graduat Universitari en Protocol i Relacions
  • Institucionals per l’ESPRI i la Universitat d’Elx.
  • Membre activa de l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals (ACPRI) des de la seva creació.
  • Més de 10 anys d'experiència en protocol i organització d'actes tant en àmbit públic (oficial), com privat, a alt nivell.
  • Consultora / assessora en organització i gestió de tot tipus d’actes i esdeveniments.
  • Formació a mida en matèria de protocol, r.r.p.p., i relacions institucionals en diversos idiomes.

Lloc, data i hora

Sala d'actes del COAC, Plaça Nova, Barcelona

30 de novembre de 2015

19:00h a 21:00h


Inscripcions

Aquí