Monogràfic -27-5-2019- Guia de Inspecció Tècnica: Estructures als Edificis (ITEE). Una metodologia senzilla i directa de pre-diagnosi d’estructures.

RESUM

Elaborada per la Comissió de Rehabilitació de l’Associació de Consultors d’Estructures, la qual treballa des de fa anys en la redacció d’aquest document, la guia ITEE cobreix el forat existent entre las ITE, segons l'actual decret 67/2015, i les diagnosis estructurals complertes i suposa un instrument d’ajut per als tècnics, orientat a facilitar la realització d’una prediagnosi de l’estat de l’estructura dels edificis des d’un punt de vista estructural.

 

La frontera entre una prediagnosi i una diagnosi no és una línia perfectament definida, sinó que es tracta d’un entorn d’intersecció entre ambdues descripcions concises, adreçades a determinar l’estat real de l’edifici i, al mateix temps, els signes o símptomes que manifesten disfuncions estructurals que poden afectar l’estabilitat parcial, local o total del conjunt arquitectònic

 

Pel que fa a la metodologia de la guia, en funció d'un seguit de dades bàsiques de l'edifici, es calibra el grau de prospecció i anàlisi dels sistemes estructurals que composen l'edifici, així com la qualificació justificada de les possibles deficiències detectades. Tot resta documentat i organitzar a fi efecte de deixar constància de la feina realitzada i coherència de les recomanacions que d'ella es deriven relatives a l'estat de conservació de l'estructura. Hi ha un programa informàtic d’aplicació d’aquesta Guia.


DIA, HORA, LLOC

Sala d’actes del COAC Plaça Nova

27 de maig de 2019

19:00-21:00


INSCRIPCIONS

AquíELS PONENTS

 

 
enric heredia.jpg
 

ENRIC HEREDIA CAMPMANY-GAUDET

Consultor d'estructures, arquitecte tècnic i soci fundador de NOVALTRA amb una dedicació al càlcul d'estructures arquitectòniques, desenvolupament de software tècnic i formació universitària i acadèmica des del 1992. 

 Membre de l’ACE des de 1998, membre de la comissió i de rehabilitació de l’ACE, vocal de la junta de govern l’ACE, secretari de la Fundació d’Estudis Estructurals  IEE, tresorer de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell.

 Membre de l’equip de tècnics del CAATEEB (Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona)  1998-2004  per les inspecciones i elaboració de un dictamen tècnic sobre l’estat de conservació i manteniment de l’edifici dirigit pel CTR (Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges).


 
josep+baquer.jpg
 

JOSEP BAQUER SISTACH

Arquitecte Tècnic, Llicenciat en Teologia, Consultor d’Estructures.

Responsable de càlcul/direcció d’obra estructural a C-Construcciones (1973-77), Director del departament de càlcul d’estructures a L35-Arquitectos (1977-97), Vicepresident de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE), Cap de la Comissió de Rehabilitació ACE.

Actualment exerceix la professió de Consultor d’Estructures amb oficina pròpia

Ha format part de la comissió organitzadora dels dos darrers congressos de l’ACE i ha estat un dels ponents en el segon; Membre del comitè d’experts i ponent, del congres R+S=F 2010; Membre del jurat Premis Catalunya Construcció, edicions 6ª i 7ª (2008, 2009); Coordinador i ponent a l’Agora de Rehabilitació, Construmat 2011, “Traumatòlegs al servei dels edificis existents”; Ponent a la Jornada sobre murs de tàpia – Mataró 05/07/12; Professor a la Universitat Ramon Llull (URL); Professor a l’Institut d’Estudis Estructurals (IEE)


 
jorge+blasco.jpg
 

 JORGE BLASCO MIGUEL

Neix a Barcelona, i estudia Arquitectura a l'ETSAB (UPC) on obté el títol d’arquitecte el 1992, quan ja treballava de consultor d’estructures per compte pròpia. Es Diplomat en Arquitectura Legal i Forense (DALF V) i Diplomat en Investigació Avançada d’incendis.

Exerceix com a arquitecte i consultor d’estructures, i en 2006 funda amb Angeles Sierra l’empresa Estudi m103, SLP. El seu interès pel mon de les estructures i els incendis el porta a associar-se a entitats i grups d’aquesta temàtica: es membre de ACHE (Associació Cientificotècnica del Formigó Estructural), de APICI (Associació de Professionals d’Enginyeria de Protecció Contra Incendis), de AEND (Associació d’Assaigs No Destructius) i pertany a AAEPFMC (Associació d'Arquitectes Forenses i Experts Pericials del COAC) , realitzant dictàmens pericials .

Actualment és professor associat al Departament d’Estructures de l’ETSAB, amb assignatures de formigó i fusta. Participa en Tribunals de PFC i PFG , i és professor en Màsters de l’UPC, Cursos de Títol Propi a la Universitat de Granada i ponent en altres escoles tècniques i col · legis professionals .

És vocal de l’Area Tècnica de ACE (Associació de Consultors d’Estructures), de la que es soci, i vocal de Materials Tradicionals i Estructures de REHABIMED. Ha col·laborat en la redacció de la “Guia d’aplicació EHE 2008” pel Ministeri de Foment.