Monogràfic - 23-10-17- ITE-ACE. Metodologia de pre-diagnosi estructural.

RESUM

Presentació de la ITE ACE, una metodologia pràctica de pre-diagnosi estructural.

La ITE-ACE cobreix el forat existent entre las ITE, segons l'actual decret 67/2015, i les diagnosis estructurals complertes.

És un sistema guiat de pre-diagnosi per l'edificació.

En funció d'un seguit de dades bàsiques de l'edifici, es calibra el grau de prospecció i anàlisi dels sistemes estructurals que composen l'edifici, així com la qualificació justificada de les possibles deficiències detectades.

Tot resta documentat i organitzar a fi efecte de deixar constància de la feina realitzada i coherència de les recomanacions que d'ella es deriven relatives a l'estat de conservació de l'estructura: Acceptable, Diagnosi complerta, Inspeccions periòdiques o Intervenció (reparació, reforç, substitucions, etc).


HORA, DIA I LLOC

Dilluns 23 d'octubre

19:00-21:00 h

Sala d'actes del COAC Plaça Nova


INSCRIPCIONS

Aquí


ACE.jpg

ELS PONENTS

JOSEP BAQUER SISTACH

Arquitecte Tècnic, Llicenciat en Teologia, Consultor d’Estructures.

Responsable de càlcul/direcció d’obra estructural a C-Construcciones (1973-77), Director del departament de càlcul d’estructures a L35-Arquitectos (1977-97), Vicepresident de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE), Cap de la Comissió de Rehabilitació ACE

Actualment exerceix la professió de Consultor d’Estructures amb oficina pròpia

Ha format part de la comissió organitzadora dels dos darrers congressos de l’ACE i ha estat un dels ponents en el segon; Membre del comitè d’experts i ponent, del congres R+S=F 2010; Membre del jurat Premis Catalunya Construcció, edicions 6ª i 7ª (2008, 2009); Coordinador i ponent a l’Agora de Rehabilitació, Construmat 2011, “Traumatòlegs al servei dels edificis existents”; Ponent a la Jornada sobre murs de tàpia – Mataró 05/07/12; Professor a la Universitat Ramon Llull (URL); Professor a l’Institut d’Estudis Estructurals (IEE)


JORGE BLASCO MIGUEL

Neix a Barcelona, i estudia Arquitectura a l'ETSAB (UPC) on obté el títol d’arquitecte el 1992, quan ja treballava de consultor d’estructures per compte pròpia. Es Diplomat en Arquitectura Legal i Forense (DALF V) i Diplomat en Investigació Avançada d’incendis.

Exerceix com a arquitecte i consultor d’estructures, i en 2006 funda amb Angeles Sierra l’empresa Estudi m103, SLP. El seu interès pel mon de les estructures i els incendis el porta a associar-se a entitats i grups d’aquesta temàtica: es membre de ACHE (Associació Cientificotècnica del Formigó Estructural), de ACI (American Concret Institut), de APICI (Associació de Professionals d’Enginyeria de Protecció Contra Incendis), de AEND (Associació d’Assaigs No Destructius) i pertany a AAEPFMC (Associació d'Arquitectes Forenses i Experts Pericials del COAC) , realitzant dictàmens pericials .

Actualment és professor associat al Departament d’Estructures de l’ETSAB, amb assignatures de formigó i fusta. Participa en Tribunals de PFC i PFG , i és professor en Màsters de l’UPC, Màsters on-line en Zigurat, Cursos de Títol Propi a la Universitat de Granada i ponent en altres escoles tècniques i col · legis professionals .

És vocal de l’Area Tècnica de ACE (Associació de Consultors d’Estructures), de la que es soci, i vocal de Materials Tradicionals i Estructures de REHABIMED. Ha col·laborat en la redacció de la “Guia d’aplicació EHE 2008” pel Ministeri de Foment.


 ENRIC HEREDIA CAMPMANY-GAUDET

Consultor d'estructures, arquitecte tècnic i soci fundador de NOVALTRA amb una dedicació al càlcul d'estructures arquitectòniques, desenvolupament de software tècnic i formació universitària i acadèmica des del 1992. 

Membre de l’ACE des de 1998, membre de la comissió i de rehabilitació de l’ACE, vocal de la junta de govern l’ACE, secretari de la Fundació d’Estudis EstructuralsIEE, tresorer de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell.

Membre de l’equip de tècnics del CAATEEB (Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona)  1998-2004per les inspecciones i elaboració de un dictamen tècnic sobre l’estat de conservació i manteniment de l’edifici dirigit pel CTR (Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges).