Monogràfic 2-2-15 - Valoracions com a pèrit tercer en els procediments de taxacions pericials contradictòries a l'Agència Tributària

EL TEMA

Les taxacions pericials contradictòries són l’instrument  que disposen els contribuents per corregir les valoracions realitzades per l’administració tributària. En aquest procediment l’actuació dels pèrits és exigida per la llei i per tant, és bàsica una actuació rigorosa, responsable i fonamentada dels arquitectes experts, especialment en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya des de la publicació de l’ORDRE ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits mínims dels informes dels perits tercers en el procediment de taxació pericial contradictòria.

Al monogràfic del dia 2 de febrer, la ponent, Rosario Lombardo, cap del Servei de Valoracions Agència Tributària de Catalunya, situarà  el tema descrivint breument els impostos que recauen sobre els immobles, aclarirà en quins supòsits és possible instar la taxació contradictòria. Parlarà del procediment TPC, els terminis, quan i com intervenen els pèrits de part i els tercers, i ens explicarà les especificitats de les valoracions de l'Agència Tributària de Catalunya, la gestió del procediment, els honoraris i la nova Ordre sobre els requisits que ha de contenir l'informe del pèrit tercer

 

LA PONENT

Rosario Lombardo Ortega, arquitecta per l’ETSAB, DALF, màster en valoració de béns immobles i màster en dret immobiliari, urbanístic i registral per la UPC, ha desenvolupat gran part de la seva activitat laboral a l’Administració Pública. Actualment treballa a l’Agència Tributària de Catalunya com a cap del Servei de valoracions de béns immobles.


LLOC, DIA I HORA

2 de febrer de 2015

19:00 - 21:00 h

Sala d'Actes del COAC, Plaça Nova

 

Estructura de la sessió:

 

19:00 - 20:30

  • Exposició de la ponència

20:30 - 21:00

  • Col·loqui

Descàrrega de documentació

Si sou agrupat i no teniu el mot de pas, sol·liciteu-lo aquí


Inscripcions aquí

(si en el procés d'inscripció us demana una clau de pas, és perquè estareu iniciant sessió a la web del COAC. Introduïu les vostres dades)