Monogràfic - 13-7-15 - Modificació del llibre cinquè del codi civil de Catalunya en matèria de règim de propietat horitzontal

EL TEMA

Reforma del règim de la propietat horitzontal

LLEI 5/2015, del 13 de maig

Entra en vigor el dia 20 de juny de 2015.

S'ha publicat al DOGC la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que introdueix una reforma en profunditat del règim de la propietat horitzontal i busca agilitar-ne el seu funcionament,  per la qual cosa queda afectada la vigent organització.

La reforma afecta de manera significativa:

  • Supressió de primera i una segona convocatòria
  • Règim de comunicacions i requeriments
  • Criteri prevalent dels deutes dels propietaris amb la comunitat.
  • Aplicació de les noves tecnologies en l'àmbit del funcionament de les comunitats 
  • Acords nou règim de majories 
  • Impugnació acords 
  •  Introducció de la mediació com sistema de resolució de conflictes

LLOC, DIA I HORA

 

Sala d'actes del COAC, Plaça Nova, Barcelona

13 de juliol de 2015

 

ATENCIÓ HORARI D'INICI

18.30 - 20.30 exposició ponència

20.30 - 21.00 Debat

LA PONENT

Montserrat Junyent

Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de Barcelona. 

Advocada, assessora jurídica del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. 

Ha participat com a docent en títols i màsters relatius a formació professional impartits per la UPC, Facultat d'Econòmiques de Barcelona, Universitat Ramoon Llull, Blanquerna i centres privats, el Centre d'Estudis Immobiliaris de Catalunya, seminaris i jornades tècniques a l'Insititut Superior de Dret i Economia. 


INSCRIPCIONS

Aquí