Monogràfic - 12-3-2018 - Llibre VI Codi Civil Català. Contractes, obligacions, vicis ocults i masoveria urbana

Saps que...

Els perits, tenen prohibit adquirir els béns litigiosos respecte a procediments en els quals exerceixen llurs funcions d’acord amb la normativa aplicable?

La superfície d’un immoble és determinant en una compravenda immobiliària?

Una diferència de més del 10% entre la superfície anunciada i la real pot ser causa de resolució?

En aquest cas el comprador pot exigir una reducció del preu pactat.

La superfície que consta a la cèdula d’habitabilitat és determinant?

Quines conseqüències es poden derivar d’una errada en l'amidament de superfície? Quines responsabilitats?

Els requisits de disposar de CEE, Cèdula d’habitabilitat i d’altres son determinants en les compravendes d’habitatges. 

Els “vicis ocults” tenen incidència en la recepció, entrega i adaptació del be immoble?

Què es la masoveria urbana i com està regulada a partir d’ara?

Tot això forma part de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

façana florida.jpg

Lloc, dia i hora

12 de març de 2018

Col·legi d'Arquitectes Plaça Nova Barcelona

18:00-21:00 h


La ponent

montserrat junyent.jpg

Montserrat Junyent

Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de Barcelona. 

Advocada, assessora jurídica del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. 

Ha participat com a docent en títols i màsters relatius a formació professional impartits per la UPC, Facultat d'Econòmiques de Barcelona, Universitat Ramon Llull, Blanquerna i centres privats, el Centre d'Estudis Immobiliaris de Catalunya, seminaris i jornades tècniques a l'Institut Superior de Dret i Economia. 


Col·loqui moderat per:

Pere Gonzalez Nebreda, arquitecte DALF.

President de la Unió d’arquitectes perits i forenses d’España (UAPFE)


Inscripcions

aquí