— CURS FINALITZAT —


logo BSM.png

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL DALF

(És possible cursar-la de forma separada del DALF)

LESIONS DE L'EDIFICACIÓ

Dimarts a la tarda

 

EN POQUES PARAULES...

- 32 hores lectives presencials en 8 sessions
- classes dimecres a la tarda, de 16:15 a 20:45
- beques de transport per alumnes de fora 3a corona ATM
- contingut teòric i pràctic
- certificat d’aprofitament expedit per la BSM-UPF si
es cursa fora l’itinerari del DALFJorge Blasco Miguel

Arquitecte, DALF, expert professional consultor d'estructures. Professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'estructures. 

Vocal de lesions de la junta de l'AAEPFMC.