BREUS- Curs bàsic d'iniciació al dictamen pericial d'arquitecte a Barcelona

Mar Garcia. Tresorera de l'AAEPFMC i responsable del seguiment de la 2a edició del curs a Barcelona

EL CURS BÀSIC D'INICIACIÓ AL DICTAMEN PERICIAL D'ARQUITECTE A L'EDICIÓ BARCELONA

1ª EDICIO : 25-26 de febrer de 2016

2ª EDICIO : 31 de febrer i 1 de març de 2016

El passat mes de febrer celebràvem a la Demarcació de Barcelona, el Curs Bàsic de Dictamen Pericial. Donada la demanda, de més de 70 persones, es varen impartir dues edicions consecutives, per respectar la quantitat adequada d'alumnes per classe, i permetre la interacció i participació. 

El curs  s’imparteix seguint un programa de formació homogeni per a tot l’Estat, per tal de garantir uns coneixements bàsics als arquitectes perits, que permetin assolir un standard de qualitat en els peritatges redactats per el nostre col·lectiu.

El programa, junt a la diversitat i expertesa dels ponents, tant  magistrats com  arquitectes, va permetre:

1.       Donar una visió general de la perícia a aquells alumnes que per primer cop entraven en contacte amb el nostre camp  i  despertar-los interès per la nostra feina. Molts d’ells, que han passat a formar part de la nostra Agrupació.

2.       Per als qui ja porten anys d’ofici, va ser una ocasió fantàstica per a recordar coneixements i actualitzar conceptes.

3.       Per  a docents i participants en general, es va fomentar el debat , l’intercanvi d’experiències i les relacions, que conclogueren amb la taula rodona que va tancar el curs.

Cal destacar i agrair, l’alt nivell de la formació tècnica impartida per els nostres companys, així com  les pautes que ens va donar el magistrat Sr Valdivia per a fer arribar el contingut dels nostres dictamens als jutges a l’hora de declarar a sala.  

A part de la demarcació de Barcelona, el curs ha passat per Girona , qui va tenir el plaer de ser la pionera, Lleida, Tarragona i properament l’Ebre, tot això amb la voluntat d’extendre la formació pericial a tot el territori.