Elegida nova Junta Directiva i aprovat el canvi de denominació de l'Agrupació

 

El passat dilluns 23 de març va tenir lloc al CoAC l'Assemblea General de l'AAEPFC en la qual es van tractar dos punts especialment destacables:

1. La proposta de modificació reglamentària i canvi de denominació de l'Agrupació a "AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS, FORENSES i MEDIADORS" , que va ser aprovada amb un total de 275 vots, dels quals 79 en contra, 8 abstencions i 188 a favor.

El canvi de denominació necessita l'aprovació de l'Assemblea del Col·legi per ser efectiu.

2. Les eleccions a càrrecs de la Junta Directiva, a les quals es van presentar dues candidatures, una encapçalada per Víctor Fanlo i l'altra per Anna Fabregat. El vot fou secret, mitjançant urna, i va comptar amb l'assistència de l'assessora jurídica del Col·legi. 

Els resultats van ser els següents:

  • Vots en Blanc: 11 vots
  • Vots nuls: 2 vots
  • Vots vàlids a candidatures : 294 vots
  • Candidatura encapçalada per Anna Fabregat: 216 vots
  • Candidatura encapçalada per Víctor Fanlo : 78 vots

Per tant, com a resultat de les eleccions, i essent que els representants de les Demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona han estat ratificats per les respectives Juntes en les seves funcions per la següent legislatura, i Terres de l'Ebre passarà a ser representat segons acord de Junta de la Demarcació per Carlos Vergés, la composició de la Junta Directiva de l'AAEPFC per als propers tres anys és la següent: