accessibilitat

EL PARLAMENT DE CATALUNYA APROVA LA LLEI D'ACCESSIBILITAT

El Parlament ha aprovat per unanimitat el projecte de llei d'accessibilitat que estableix les condicions mínimes per tal que els espais públics, els serveis, els transports i les comunicacions s'adaptin a les persones amb discapacitat.