POSTPOSADA --- CONVOCATÒRIA D'ENCÀRREC PROFESSIONAL DE SECRETARI TÈCNIC DEL DALF VI

— CONVOCATÒRIA POSTPOSADA —

CONVOCATÒRIA D'ENCÀRREC PROFESSIONAL DE SECRETARI TÈCNIC DEL DALF VI

Convocatòria d’un encàrrec professional per dur a terme la tasca de Secretari Tècnic del Postgrau DALF VI i dels cursos d’especialització, amb un nombre aproximat de 234 hores lectives.

La data d’inici del DALF VI serà el proper dimecres 18 de novembre i durant tot el període de classes, essent tots els dimecres per al Postgrau DALF VI amb un horari aproximat de 16:15 h. fins les 21:00 h., amb una data prevista de finalització cap al mes de desembre de 2016.  L’acte de cloenda i lliurament dels diplomes es farà un mes després.

La data d’inici del curs d’especialització en Valoracions Urbanístiques serà aproximadament a mitjans de gener i les classes seran els dimarts, amb un horari aproximat de 16:30 h fins les 21:00 h.

La data d’inici del curs d’especialització en Lesions a l’edificació serà aproximadament a mitjans de abril i les classes seran els divendres, amb un horari aproximat de 15,45h fins les 20,15h.

La variació de les dates previstes no alterarà les condicions del contracte per cap de les dues parts.

La remuneració econòmica per dur a terme la tasca de Secretari Tècnic del Postgrau DALF VI i dels cursos d’especialització serà un total de 2.500€ + IVA.

Es valorarà positivament ser ex-alumne del DALF.

Si esteu interessats en presentar la vostra candidatura, ens haureu de fer arribar un currículum vitae a l’adreça aaepfc@coac.net.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14:00h del dia 30 de octubre de 2015.Més informació:

Marta Marín, Secretària d’Agrupacions del COAC

Plaça Nova 5, planta 6.

08002 de Barcelona

Tel.: 93 306 78 28


FUNCIONS DEL SECRETARI TÈCNIC

El secretari tècnic haurà d’assumir les següents tasques

 • Facilitar la documentació/exercicis enviada per l’IDEC als alumnes, si aquesta és imprescindible pel seguiment de la sessió.

 • Avisar als alumnes de qualsevol canvi d’última hora.

 • Recollir tota la documentació dels participants i complimentar les dades per el seu enviament a l’ IDEC.

 • Recollir tota la documentació necessària per emetre els títols.

 • Mantenir contacte constant i quotidià amb el coordinador IDEC.

 • Assegurar amb el coordinador IDEC que els materials docents estiguin penjats al campus global, abans de cada sessió.

 • Atendre les necessitats que sorgeixin durant el curs, si és possible solucionar-les i mantenir en tot moment informat l’equip de direcció (R.Mur, R. Gómez Val).

 • Assegurar la disponibilitat de sala, en el DALF i en els cursos d’especialització.

 • Gestionar les disponibilitat horàries i logístiques de les activitats de la AAEPF relacionades amb el DALF, seminaris, conferències i sessions obertes.

 • Resoldre, amb coordinació amb l’equiples consultes que sobre la marxa del curs puguin fer els alumnes, canvis d’aules, horaris, calendaris i d’altres.

 • Arribar cada dia a l’aula quinze minuts abans de l’inici de les classes per atendre a qualsevol qüestió que sorgeixi a la rebuda dels alumnes i posar a l’abast el full de signatures.

 • Marxar cada dia quan ja no quedi ningú. Vigilar que no quedin objectes, tancar equipament informàtic, llums i portes si és el cas, recollir i vetllar pel full de signatures.

 • Controlar que els alumnes signin personalment i que signin tots els que assisteixen

 • Elaborar un recull de fotografies dels alumnes, correu electrònic i telèfon per facilitar-lo, i autorització de cadascun dels alumnes, per repartir-ho entre els matriculats i fomentar el contacte entre ells.

 • Crear i moderar un grup de whatsap per a la comunicació ràpida i efectiva amb tot l’alumnat i membres de l’equip director.


CRITERIS D'ELECCIÓ DEL CANDIDAT

 • Haver cursat anteriorment el DALF

 • Disposar de correu electrònic i whatsap connectat constantment i poder respondre al moment als assumptes que sorgeixin

 • Coneixements d’informàtica a nivell usuari per a poder accedir i operar des de la plataforma virtual educativa de la UPF, el correu electrònic i internet en general.

 • Capacitat de gestió i organització

 • Capacitat d’iniciativa i bon tracte amb el públic.

 • Caràcter col.laboratiu, pacient i tenir ganes de fer aquesta feina.