MONOGRÀFICS PREVISTOS


També tenim previst:

23/10/2017- METODOLOGIA PER
A L’AVALUACIÓ D’ESTRUCTURES
EXISTENTS ITE – ACE. AAEPFC

20/11/2017 - AVALUACIÓ DE
LA GEO HIGIENE DE L’HÀBITAT.
AAEPFC

 


*L'organització es reserva del dret de modificar els dies, horaris i temes previstos, així com altres canvis que siguin necessaris.

MONOGRÀFICS EDITATS

Hi trobareu un resum de la temàtica, l'enllaç al vídeo i els apunts en cas d'haver-n'hi.